ทัวร์เกาพีพี speed boat (จอยทริป)

 ปรแกรมทัวร์ เกาะพีพี speed boat " อาหารฮาลาล

ประเภททัวร์        :   One day ทัวร์เต็มวัน 

ประเภทเรือ         :  Speed boat

เวลา                   :  9.00-16.00

อาหาร                :  حلال  บุฟเฟต์ ร้านอาหารบนเกาะ

อัตราค่าบริการ   :  1,100 ฿/เด็ก3-10 ขวบ 900 ฿

ค่าธรรมเนียมอุทยาน (คนไทย 40฿) (ต่างชาติ 400 ฿)

 

 

 

"คลิก" เหมา Speedboat ส่วนตัว

อ่าวมาหยา เกาะพีพี ราคาถูก

หมู่เกาะพีพี ซึ่งประกอบด้วย  

เกาะพีพีเล เกาะพีพีดอน เกาะยูง เกาะไม้ไผ่ และอ่าวต่างๆ เช่น อ่าวโละซามะ อ่าวมาหยา อ่าวปิเละ อ่าวลิง อ่าวต้นไทรเกาะพีพีเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยได้ฉายาว่า ไข่มุกแห่งอันดามัน 

 อ่าวมาหยา ma-krabi อ่าวมาหยา ทริป ทัวร์ เกาะพีพี ราคาถูก  ทริป ทัวร์ เกาะพีพี ราคาถูก

 ทริป ทัวร์ เกาะพีพี ราคาถูก  ทริป ทัวร์ เกาะพีพี ราคาถูก

 

          

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาะพีพี เกาะไม้ไผ่ อ่าวมาหยา  

 

9.00

ลงเรือ Speed Boat สปีดโบ๊ท ในระหว่างการเดินทางลูกค้าจะปลอดภัยด้วยการสวมใส่เสื้อชูชีพ และจะมุ่งตรงสู่โปรแกรมเกาะพีพีใช้เวลาโดยประมาณ 45-60 นาที บนเรือจะมีไกด์มืออาชีพคอยแนะนำ และมีน้ำดื่มเย็น ๆ ไว้บริการ

Get off the Speed ​​Boat safely with a life jacket before heading to Phi Phi Islands.

(Takes about 45 minutes). On the boat there will be a professional guide to guide the water and have cold drinking water available.

10.00

นำนักท่องเที่ยวสู่เกาะพีพีเล นักท่องเที่ยวจะพบกับภูเขาหินปูนซึ่งตั้งตระหง่านกลางทะเลอันดามัน มีความเป็นเอกลักษณ์สวยงาม บริเวณของเกาะพีพีเลแห่งนี้ประกอบด้วยจุดท่องเที่ยวมากมายเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติดำน้ำชมปลา/ปะการัง

Bringing tourists to Phi Phi Ley Island Visitors will find limestone mountains standing in the middle of the Andaman Sea. Is unique, beautiful The area of ​​Phi Phi Ley is comprised of many tourist spots, where both Thai and foreign tourists dive to see fish / corals.

เที่ยว - อ่าวมาหยา

สถานที่อันเลื่องชื่อ ที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง "The Beach" เป็นอ่าวที่มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใสสะอาด เหมาะแก่การเล่นน้ำ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างยิ่ง

Famous place That filmed the movie "The Beach" is a bay with fine white sand beaches Clear sea water Suitable for swimming And take pictures as a great memorial


เที่ยว - อ่าวปิเละ

ชมทะเลใน (Lagoon) และท่านจะได้พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต ที่ถูกโอบล้อมด้วย  ผาหินปูนอันสูงชัน งดงามตระการตา ซึ่งอ่าวปิเละนี้เองเป็นสถานที่หลบพายุให้แก่ชาวประมง เนื่องจากด้านในเป็นโว้งอ่าวขนาดใหญ่มีทางเข้าทางเดียว เหมาะสำหรับจอดหลบพายุ

Watch the Lagoon and you will find emerald green water. Surrounded by Steep limestone cliffs Magnificent In which Pileh Bay is a place for fishermen to shelter from the storm Since the inside is a large voyage bay with only one entrance Suitable for shelter from storms

เที่ยว - ถ้ำไวกิ้ง

ชมความงามของถ้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ทำรังของนกนางแอ่นจำนวนมาก อีกทั้งมีฝูงปลาสวยงามจำนวนมาก

See the beauty of the cave. Which is the nesting location of many swallows There are also many beautiful fish

12.00

เดินทางสู่ เกาะพีพีดอน จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของหมู่เกาะพีพี รับประทานอาหารกลาง  วันแบบบุฟเฟต์ และให้นักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเกาะพีพีตามอัธยาศัย

Travel to Phi Phi Don, the tourist center of Phi Phi Islands. Dine Buffet day And let tourists watch the Phi Phi island's way of life at their leisure

14.00

ออกเดินทางกันต่อสู่ อ่าวลิง (ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้น) จุดดำน้ำที่มีปะการังอุดมสมบูรณ์ หลากสายพันธุ์ที่งดงามมาก ๆ และชมฝูงปลาสวยงามนานาชนิดที่แหวกว่ายรอบ ๆ ตัวท่าน

Departure to Monkey Bay (depends on the weather at that time), dive spot with abundant coral. Many beautiful species and see a multitude of beautiful fish swimming around you.

15.00

นำท่านสู่ เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยงามที่สุดของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา  หมู่เกาะพีพี ซึ่งความสวยงาม ของเกาะนี้ ททท. ตั้งฉายาให้ว่า "ดงปะการังแสนไร่" เชิญทุกท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย

Bringing you to Bamboo Island, the most beautiful island of Nopparat Thara Beach National Park Phi Phi Islands, the beauty of this island. "Saen Rai Coral Grove" invites you to relax and swim at your leisure.

16.00

Speed boat นำนักท่องเที่ยวเดินทางถึงท่าเรือ และส่งทุกท่านกลับถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

Speed ​​boat brings tourists to the pier. And send everyone back to the hotel safely

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับระดับน้ำทะเลและสภาพอากาศในแต่ละวัน

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ :1,100 ฿

เด็ก   3-10 ขวบ :900 ฿

 

ทัวร์ เกาะพีพี ma-krabi.com ทริป ทัวร์ เกาะพีพี ราคาถูก  ทริป ทัวร์ เกาะพีพี ราคาถูก

                 อาหารเที่ยง เป็นอาหารที่มุสลิมทานได้ ฮาลาลฟู๊ด حلال

ทัวร์ เกาะพีพี ma-krabi.com ทัวร์ เกาะพีพี ma-krabi.com ทัวร์ เกาะพีพี ma-krabi.com ทัวร์ เกาะพีพี ma-krabi.com ทัวร์ เกาะพีพี ma-krabi.com ทัวร์ เกาะพีพี ma-krabi.com ทริป ทัวร์ เกาะพีพี ราคาถูก  ทริป ทัวร์ เกาะพีพี ราคาถูก

 

ทริป ทัวร์ เกาะพีพี ราคาถูก

ทริป ทัวร์ เกาะพีพี ราคาถูก

 ทริป ทัวร์ เกาะพีพี ราคาถูก  ทริป ทัวร์ เกาะพีพี ราคาถูก

 

ราคาดังกล่าวนี้รวม

- อาหารเที่ยง 1 มื้อ ( บุฟเฟต์ร้านอาหาร ) บนเกาะพีพีดอน 

- น้ำดื่ม เย็นๆ ตลอดการเดินทาง

- ผลไม้ ตามฤดูกาล

- อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากากและท่อหายใจ

- เสื้อชูชีพ ไซส์มาตรฐาน -มัคคุเทศก์มืออาชีพ

- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

- รถ รับ/ส่ง จากโรงแรม ในเขตอ่าวนาง หาดคลองม่วง หาดทับแขก อ่าวน้ำเมา 

 

สิ่งที่นักท่องเที่ยวควรนำติดตัวไปด้วย 

ในโปรแกรมทัวร์ทะเลแหวก เพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยวในการออกทริป ทางเราแนะนำให้นำสิ่งเหล่านี้ไปด้วย

- กล้องถ่ายรูป - ผ้าเช็ดตัว - ครีมกันแดด - แว่นตา - หมวก - กระเป๋ากันน้ำ 

*ทางเราไม่แนะนำให้นักท่องเที่ยวใส่รองเท้าผ้าใบในการออกทริป ควรใส่รองเท้าแตะที่สามารถโดนน้ำได้

 

เกี่ยวกับการรับส่งจากโรงแรม

 เวลารับนักท่องเที่ยว

 

8.00-8.20 

รับนักท่องเที่ยวบริเวณหาดทับแขก/คลองม่วง

8.00-8.30 

รับนักท่องเที่ยวอ่าวนางโซนด้านบน

8.20-8.45 

รับนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดอ่าวนาง

8.30-9.00 

เช็คนักท่องเที่ยว (เซ็นชื่อประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ทางทะเล) (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางเราจะแจ้งให้ทราบทางไลน์ออฟฟิต)

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับอาหารมื้อเที่ยง

อาหารของเราเป็นบุฟเฟ่ต์ (ร้านอาหารบนเกาะ)

อาหารที่เราจัดให้ตอนมื้อเที่ยงเป็นอาหาร ฮาลาล حلال อิสลามสบายใจได้เลย

  

เกี่ยวกับการนั่งในเรือ Speed boat

ถ้าไม่ชอบแรงกระแทกจากคลึ่น แนะนำให้เลือกตำแหน่งนั่งด้านท้ายเรือ เพื่อลดแรงกระแทก

ควรฟังคำแนะนำจากไกด์ และ กับตันเรือ

ห้ามเดินขณะเรือกำลังเล่น เด็ดขาด

 

คำถามที่เจอบ่อย

"คนท้องไปได้หรือเปล่า" เด็กเล็กไปได้หรือไม่

เราไม่อนุญาตให้คนท้องขึ้นเรือเด็ดขาด เนื่องจาก Speed boat มีความเร็วมากอาจเกิดอันตรายต่อเด็กในท้อง 

เพื่อลดความเสี่ยง เด็กเล็กที่ไปทัวร์โปรแกรมนี้ ควรมีอายุ มากกว่า 1 ขวบขึ้นไป และมีผู้ปกครองคอยดูแลตลอดเวลา

 

ภาพบางส่วนจากสถานที่จริง 

เราอยากให้ท่านได้มาลองสัมผัสสถานที่จริง แล้วจะประทับใจในจังหวัดกระบี่ ( กระบี่ มาครั้งเดียวไม่เคยพอ )